Impresum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9:00 - 12:00 i 13:00 - 17:00
Mail: office@fumee.at
Tel: +43 (0)3136 21 100

Vlasnik / generalni direktor: Walter Rauch
Broj privrednog registra: FN 417452 a
PDV ID broj: ATU68813929

Autoritet prema ECG: Federalno ministarstvo BH Deutschlandsberg f. Zdravlje i žene
Obaveza informisanja: WKO - ECG


Evropska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova koju možete pronaći ovdje http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Niti smo dužni niti voljni da učestvujemo u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Odricanje odgovornosti

Sadržaj internet ponude

Autor ne preuzima odgovornost za aktuelnost, ispravnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Zahtjevi odgovornosti prema autoru koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzrokovanu upotrebom ili nekorišćenjem pruženih informacija ili upotrebom netačnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, osim ako se može pokazati da je autor postupio hotimično ili iz krajnje nepažnje,da greška postoji. Sve ponude su neobvezujuće. Autor zadržava pravo promjene, dodavanja ili brisanja dijelova stranica ili cijelokupne ponude bez prethodne najave ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja.

Reference i linkovi

U slučaju direktnih ili indirektnih upućivanja na spoljne web stranice ("hiperveze") koje su izvan autorskog područja odgovornosti, odgovornost bi stupila na snagu samo ako je autor bio upoznat sa sadržajem, a ako je to za njega bilo tehnički moguće i razumno kako bi se sprečila upotreba u slučaju nelegalnog sadržaja. Autor ovime direktno izjavljuje da u trenutku postavljanja veze na povezanim stranicama nije bio prepoznatljiv ilegalni sadržaj. Autor nema nikakvog uticaja na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Stoga se direktno distancira od svih sadržaja svih povezanih stranica koji su promjenjeni nakon postavljanja veze. Ova izjava se odnosi na sve veze i reference postavljene u ličnoj Internet ponudi, kao i na unose nezavisnih proizvođača u knjige gostiju, diskusione forume, direktorijume veza, mailing liste i u svim drugim oblicima baza podataka čijem je sadržaju moguć spoljni pristup pisanju.

Za nezakonit, netačan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili nekorištenjem ovako predstavljenih informacija, odgovoran je isključivo dobavljač stranice na koju se poziva, a ne osoba koja samo poziva na odgovarajuću publikaciju putem veza.

Zakon o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

Autor nastoji da poštuje autorska prava na slike, grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi slike, grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili na grafikama, zvučnim dokumentima bez dozvole , video sekvence i tekstovi. Svi brendovi i zaštitni znakovi navedeni u internet ponudi i koji su možda zaštićeni od strane trećih lica podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima i vlasničkim pravima odgovarajućeg registrovanog vlasnika. Zaključak da zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima trećih lica ne treba izvoditi samo zato što su pomenuti! Autorska prava za objavljene predmete koje je autor stvorio ostaje isključivo na autoru stranica. Umnožavanje ili upotreba takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez direktnog pristanka autora.

Zaštita podataka

Ako postoji mogućnost unosa ličnih ili poslovnih podataka (adrese e-pošte, imena, adrese) u okviru internet ponude, unos tih podataka vrši se dobrovoljno. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je dozvoljeno - u mjeri koliko je to tehnički moguće i razumno - bez specifikacije takvih podataka ili pod specifikacijom anonimnih podataka ili zamjenskog imena. Korištenje podataka o kontaktima objavljenih u otisku ili uporedivih informacija kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa, kao i adrese e-pošte trećih lica za slanje podataka koji nisu direktno traženi nije dozvoljeno. Zadržavamo pravo da preduzmemo pravne korake protiv pošiljalaca takozvanih neželjenih poruka koje krše ovu zabranu.

Pravna validnost ove izjave o odricanju odgovornosti

Ovo odricanje odgovornosti treba smatrat dijelom internet ponude sa koje ste upućeni. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, ne prestanu ili ne odgovaraju u potpunosti trenutnoj pravnoj situaciji, ostali dijelovi dokumenta ostati će nepromijenjeni po svom sadržaju i validnosti.